Ir al contenido principal

Vull presentar una queixa

Si voleu presentar una queixa, només heu d’omplir el nostre formulari o enviar-nos una carta signada, en què haureu d’indicar:

  • Les vostres dades personals, el DNI o passaport, un telèfon de contacte i un domicili a l’efecte de notificacions.
  • Una explicació breu del vostre problema, com també quines gestions heu fet davant l’Administració per intentar solucionar-lo.
  • Convé que hi adjunteu la documentació relacionada amb el problema.

Si teniu dubtes sobre si el problema que teniu pot ser admés com a queixa, formuleu-nos una consultao poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana a través del nostre telèfon gratuït (+34) 900 21 09 70.

Li recordem que la tramitació de la seua queixa no suspén l'execució de les resolucions administratives o judicials i tampoc no interromp els terminis legals per a recórrer en contra d'aquelles. 

Aquells missatges que continguen expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes o d'apologia o incitació de la violència, d'activitats il·legals o que atempten contra els principis de la convivència democràtica, seran automàticament eliminats de qualsevol diligència que calga seguir.

Actualment l'opció per a presentar queixes amb certificat digital està en construcció, disculpen les molèsties.

Amb signatura digital

Si utilitzeu el certificat digital en les vostres comunicacions amb el Síndic, podreu fer ús del nostre registre telemàtic d'entrada de documents (presentació de queixes i consultes, instàncies, documents sobre contractació, etc.). Així mateix, els usuaris que tingueu certificat digital podreu consultar l'estat de tramitació del vostre expedient de queixa. I, tot això, durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l'any, d'una manera còmoda i segura. Els tràmits que feu en dies festius, d'acord amb el calendari laboral de la Comunitat Valenciana, tindran efecte el primer dia hàbil posterior.

Presentar una queixa amb signatura digital en la Seu electrònica del Síndic

Sense signatura digital

Si vosté no posseïx certificat digital, pot presentar la seua queixa a través d'esta pàgina web, emplenant el formulari de queixa sense signatura digital. Els usuaris sense signatura digital podran consultar l'estat de tramitació del seu expedient de queixa telefonant al telèfon gratuït (+34) 900 21 09 70

Presentar una queixa sense signatura digital

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana