Ir al contenido principal

Observatori del Menor

Declaració dels defensors autonòmic davant la crisi de refugiats, Vitòria febrer 2017

Portal de la Transparència

Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

logo FACe punt general d'entrada de factures electrònicques

RSS

Reclamacions i suggeriments

L'art. 25 de la Carta de Serveis del Síndic de Greuges reconeix el dret de la ciutadania i de les usuàries i dels usuaris a formular reclamacions i suggeriments sobre el funcionament dels serveis prestats pel Síndic de Greuges:

Reclamacions

En cas de desatenció, tardança o qualsevol altra anomalia relacionada amb el funcionament dels serveis d'esta institució, que implique una falta de qualitat d'estos, tota persona podrà formular reclamacions, que s'hauran de presentar per escrit i signades, en qualsevol format o suport, i en què hauran de constar les dades identificatives de la persona remitent i l'adreça on poder contactar amb ella.

En el termini màxim de 15 dies des de la presentació de la reclamació, llevat que s'hagen sol·licitat aclariments a l'usuari afectat o a tercers, es comunicaran a la persona reclamant les actuacions realitzades i, si escau, les mesures adoptades.

Suggeriments

Totes les persones podran formular suggeriments i iniciatives relacionats amb el funcionament dels serveis d'esta institució, que podran remetre per qualsevol mitjà o suport escrit, i en els quals hauran de figurar les dades identificatives de la persona que els remet.

En el termini màxim de 15 dies des de la presentació del suggeriment o la iniciativa, llevat que calga realitzar altres actuacions o sol·licitar aclariments, s'enviarà al remitent el posicionament de la institució sobre la qüestió plantejada.

Enviar una reclamació o un suggeriment

Els camps marcats amb (*) han d'emplenar-se.

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana