Ir al contenido principal

Observatori del Menor

Declaració dels defensors autonòmic davant la crisi de refugiats, Vitòria febrer 2017

Portal de la Transparència

Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

logo FACe punt general d'entrada de factures electrònicques

RSS

Perfil del contractant

De conformitat amb el que hi ha previst en l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, hem creat este espai per donar compliment als principis d'igualtat, transparència, concurrència i publicitat que regixen la contractació del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

A continuació detallem el nostre perfil com a contractant i especifiquem la manera de posar-vos en contacte amb esta institució per a finalitats de contractació.

Comunicació amb l’òrgan de contractació

Nom: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

CIF: Q 5350006-B

Adreça: C/ Pasqual Blasco, 1 – 03001 Alacant

Telèfon: (+34) 965 937 500

Fax: (+34) 965 937 554

Web: http://www.elsindic.com

Adreça electrònica: sindic_greuges@gva.es

Així mateix, us informem que el perfil del contractant del Síndic s'integra dins la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana, que es troba operativa i accessible en l'adreça d'Internet: http://www.contractacio.gva.es. Les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual del Síndic trobareu en esta pàgina les licitacions en curs, amb els terminis de presentació i les adjudicacions dutes a terme en el Síndic.

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana