Ir al contenido principal

Observatori de la Vulnerabilitat. Documents

En este apartat recollirem, ja siga a través d’enllaços informàtics, ja siga directament, legislació, articles, informes, etc. que considerem interessants per als membres de l'Observatori.

Tots els membres del Plenari podran fer-hi les aportacions que consideren convenients, per a la qual cosa hauran d’indicar-ho al Síndic de Greuges a fi que introduïsca el document en esta secció.

Sobre la lluita contra la pobresa i l'exclusió social

Resolucions del Síndic
Informes
Normativa

Sobre l’exercici de la tutela de persones majors d’edat per l’Administració autonòmica valenciana

Informes

 Normativa 

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana