Ir al contenido principal

Observatori del Menor

Declaració dels defensors autonòmic davant la crisi de refugiats, Vitòria febrer 2017

Portal de la Transparència

Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

logo FACe punt general d'entrada de factures electrònicques

RSS

Observatori de la Vulnerabilitat. Documents

En este apartat recollirem, ja siga a través d’enllaços informàtics, ja siga directament, legislació, articles, informes, etc. que considerem interessants per als membres de l'Observatori.

Tots els membres del Plenari podran fer-hi les aportacions que consideren convenients, per a la qual cosa hauran d’indicar-ho al Síndic de Greuges a fi que introduïsca el document en esta secció.

Sobre la lluita contra la pobresa i l'exclusió social

Resolucions del Síndic
Informes
Normativa

Sobre l’exercici de la tutela de persones majors d’edat per l’Administració autonòmica valenciana

Informes

 Normativa 

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana