Ir al contenido principal

Observatori del Menor

El Síndic s'adhereix al projecte europeu per a eliminar el castic físic a menors

Portal de la Transparència

Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

logo FACe punt general d'entrada de factures electrònicques

RSS

Observatori de la Vulnerabilitat. Comisions de treball

El mateix Ple de l'Observatori podrà crear comisions de treball quan les característiques dels assumptes que calga tractar ho requerisquen i es considere idoni aprofundir en alguna matèria específica, la qual comporte més deteniment en la reflexió i el treball d'estudi i anàlisi. Les comisions de treball seran transversals i hauran d'estar formades, com a mínim, per tres persones membres del Ple de l'Observatori, però també podran comptar amb la participació de persones alienes a este, quan la seua aportació es considere oportuna a causa de la seua vinculació o coneixement de la matèria que calga tractar.

La  dinàmica  de treball  i  periodicitat  de  les  reunions  dels grups de treball seran establides per les persones que els componguen.

Comision de treball en relació a la Renda Garantida de Ciutadania
Comissió de treball sobre l'Exercici de la Tutela de Persones Majors d'Edat per l'Administració Autonòmica Valenciana

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana