Ir al contenido principal

Observatori de la Vulnerabilitat. Comisions de treball

El mateix Ple de l'Observatori podrà crear comisions de treball quan les característiques dels assumptes que calga tractar ho requerisquen i es considere idoni aprofundir en alguna matèria específica, la qual comporte més deteniment en la reflexió i el treball d'estudi i anàlisi. Les comisions de treball seran transversals i hauran d'estar formades, com a mínim, per tres persones membres del Ple de l'Observatori, però també podran comptar amb la participació de persones alienes a este, quan la seua aportació es considere oportuna a causa de la seua vinculació o coneixement de la matèria que calga tractar.

La  dinàmica  de treball  i  periodicitat  de  les  reunions  dels grups de treball seran establides per les persones que els componguen.

Comision de treball en relació a la Renda Garantida de Ciutadania
Comissió de treball sobre l'Exercici de la Tutela de Persones Majors d'Edat per l'Administració Autonòmica Valenciana

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana