Ir al contenido principal

Informació institucional, organitzativa y de planificació

La Junta de Coordinació del Síndic de Greuges, en la sessió duta a terme el dia 28 de setembre del 2015, va aprovar les següents:

NORMES SOBRE LA TRANSPARÈNCIA I EL DRET D'INFORMACIÓ DELS CIUTADANS DE LA INSTITUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES.

En estes normes es regula que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valencianadisposarà d'un Portal de Transparència, en què constarà la informació següent:

  • Informació institucional organitzativa i de planificació
  • Informació de rellevància jurídica
  • Informació econòmica, pressupostària i estadística
  • Accés a la informació

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana