Ir al contenido principal

Com es tramita una queixa

El procediment que seguix el Síndic per a tramitar les queixes està establit en la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d’esta institució i, bàsicament, consistix en els tràmits següents:

  1. JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ. És el primer escrit que enviem al ciutadà o la ciutadana després de rebre la seua queixa. El justificant s’emet en un termini màxim de 5 dies des que rebem la queixa. En este escrit informem que hem rebut la queixa i el número d’expedient que se li ha assignat.
  2. ADMISSIÓ A TRÀMIT. Una vegada estudiat l’escrit de queixa, si considerem que reunix els requisits establits en la nostra llei reguladora i que hi ha una actuació administrativa que ha pogut vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans, notifiquem a la persona interessada que admetem la queixa a tràmit. Si, per contra, de l’escrit no deduïm l’existència d’una actuació pública irregular que justifique la intervenció d’esta institució, li expliquem per escrit els motius pels quals la queixa no pot ser admesa i la informem de les vies que pot seguir per solucionar el seu problema. La decisió sobre si la queixa pot ser admesa a tràmit o no és adoptada dins el termini màxim de 15 dies des que la vam rebre.
  3. PETICIÓ D’INFORME A L’ADMINISTRACIÓ I TRASLLAT PER A AL·LEGACIONS. Quan determinem l’admissió a tràmit de la queixa, ens dirigim a l’administració implicada per sol·licitar que ens envie un informe sobre els fets explicats en l’escrit. En rebre l’informe, en donem trasllat a la persona interessada perquè hi faça les al·legacions que considere convenients.
  4. RESOLUCIÓ. La investigació conclou amb l’emissió d’un escrit, en què informem el ciutadà o la ciutadana de les conclusions a què hem arribat i les recomanacions o els suggeriments que, si s’escau, hem dirigit a l’òrgan de l’administració afectada. Esta resolució s’adopta dins el termini màxim d’un mes des que acaba la investigació.

La intervenció del Síndic finalitza quan l’administració corresponent ens comunica l’acceptació de les nostres recomanacions o els motius que justifiquen que no les accepte.

Durant la tramitació de la queixa, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana en qualsevol moment per consultar l’estat del vostre expedient (número gratuït 900 21 09 70).

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana